• Iedereen is welkom in de praktijk
  • Ook online en telefonische coaching mogelijk

Licht coaching

We zijn allemaal in de kern Lichtwezens. Een prachtig, krachtig Lichtwezen dat straalt en hiermee anderen kan aanraken om ook te gaan stralen. Een Lichtwezen kent alleen maar Liefde en handelt vanuit Liefde voor alles en iedereen. Dat klinkt misschien vaag of onmogelijk voor jou en wellicht heb je er zelfs een oordeel over. Dat mag. Echter, ik nodig je uit om te ervaren hoe het is om vanuit liefde te leven in plaats van vanuit strijd te overleven. Al is het maar voor 1 dag.

Bij deze vorm van coaching staat het (her)ontdekken van jouw Licht en daarmee je Zelfhelend Vermogen centraal. Het herstellen van het contact met jouw eigen Licht is een proces, waarbij je werkt vanuit je binnenwereld. Het gaat er niet om wat er in de buitenwereld gebeurt of wat iemand jou heeft aangedaan. Het gaat erom dat je vanuit jezelf gaat kijken, hoe jij een verandering kan bewerkstelligen om meer vanuit Liefde en Lichtheid te gaan leven. Wat er in jouw buitenwereld gebeurt, is een afspiegeling van jouw binnenwereld.

Je zult weer gaan spreken en doen wat nodig is vanuit je innerlijke bron om optimaal te kunnen leven. Dit is een Licht leven van Vreugde en Geluk.

Hoe werkt het?

De Lichtconsulten worden gegeven vanuit het energieveld van Eenheidsbewustzijn. Dit is een levenshouding met als basis 4 pijlers:  Genade, Onvoorwaardelijke Liefde, Vrede en Geduld. Deze pijlers beoefen je via je gedrag in ELKE situatie of omstandigheid.

Aan het begin van het coaching consult zet ik  een Lichtveld op om contact te maken met jouw Licht. We gaan van binnenuit jouw Licht en Zelfhelend Vermogen vergroten/versterken, waardoor jouw buitenwereld zal veranderen; je hoeft dus niet buiten jezelf situaties of mensen te veranderen. Als je binnenwereld verandert, verandert je buitenwereld vanzelf mee.

De coaching consulten zijn gericht op eigen verantwoordelijkheid nemen, zodat gedragsverandering kan plaatsvinden. Je zult zelf aan de slag gaan en mogen kijken naar jouw gedrag; dat is de basis voor verandering. Jouw woorden, daden en zijn beïnvloeden hoe jouw buitenwereld en het contact met anderen (ook je liefdespartner) eruit ziet. Als je bereid bent om in je eigen spiegel te kijken en je eigen gedrag onder ogen te zien, dan is de eerste stap gezet.

 

Resultaten

Licht coaching kan je leven in positieve zin veranderen. Dit kan er gebeuren:

- Je ervaart innerlijke rust

- Je gaat stralen van binnenuit en voelt je gelukkiger

- Je bent voor een gelukzalig gevoel niet meer afhankelijk van de buitenwereld

- Jouw Licht komt tot leven waardoor de zwaarte in je leven verdwijnt

- Je leert te vertrouwen op je Innerlijk Licht

- Je leert naar je Geweten te luisteren, waardoor je keuzes gaat maken die bij je passen

 

Als je voor deze vorm van coaching kiest, dan kan ik jou hierin ondersteunen door middel van een luisterend oor, bewustmaking of handvatten aanreiken om tot inzicht en begrip te komen die je verder helpen op je pad.

Ben je bereid om in beweging te komen en naar binnen te keren c.q. te reflecteren op je eigen gedrag?
Dan ben ik er graag voor je en faciliteer een setting waarin je kunt ontspannen en waarbij je vanuit de rust de helderheid in jezelf kunt (terug) vinden.

Mijn werkwijze is persoonlijk met zachte kracht en geduld, spiegelend zonder oordeel en vanuit innerlijke rust. Ik bied jou een luisterend oor en daag je uit om die stappen te zetten die ondersteunend zijn aan jouw proces om meer vanuit ontspannenheid te kunnen leven.