• Iedereen is welkom in de praktijk
  • Ook online en telefonische coaching mogelijk

Zelfhelend Vermogen

Het Zelfhelend Vermogen heeft als basis het Eenheidsbewustzijn ofwel Bron c.q. Essentie welke in ieder mens van nature aanwezig is. Zodra de mens weer het volledige geloof en vertrouwen heeft dat uit deze bron alle Levensenergie voortkomt die een mens van dag tot dag op aarde nodig heeft om van te leven, is zijn gezondzijn gewaarborgd.

Uit deze pure Levensenergie komen zowel Licht en alle daaruit voortkomende elementen ofwel stoffelijke zaken voort in steeds verdere verdichting ofwel gradaties van creatie en de daarmee verbonden/gewenste levenservaringen.

Hoe meer Levensenergie je direct eet (ontvangt) vanuit je Innerlijke Bron des te minder verdichte levensmiddelen je nodig hebt om van te leven op aarde.

Het herstellen van het Zelfhelend Vermogen begint dan ook altijd met het herstellen van de Verbinding met het Eenheidsbewustzijn in jezelf. Dit herstel zorgt er tevens voor dat het gevoel van eenzaamheid en onwetendheid, welke allebei voortkomen uit het afgescheiden zijn van de Eenheid, verdwijnt.

Het Eenheidsbewustzijn dat je zonder tegenstrijdige gedachten in Stilte alles zal aanreiken wat nodig is om jezelf op enig moment in je tijdelijke levenservaring op aarde te helen. Helen van al je onevenwichtigheden zoals trauma’s, stress, overspannenheid en depressie welke je gecree╠łerde levenservaring verstoren en zelfs kunnen resulteren in allerlei (chronische) ziekteverschijnselen.

 

Wil jij je Zelfhelend Vermogen (her)ontdekken? Maak dan een afspraak en kijk hier voor de tarieven en contactgegevens.